U bazi je trenutno 12896 oglasa!
Profilna Stranica
Dalibor Ikonic
Uplata kredita
ASoglas Doo
Zvornik
  NAPOMENA: 1 KM = 1 Kredit
Dalprom
Detalji o korisniku Dalibor Ikonic
Validna
E-Mail Adresa

Validan broj telefona
Validna adresa stanovanja

Stanje kredita je privatna informacija
Poruka
Objavljeni oglasi
Repin rezanac
Repin rezanac Pakovanje suvih rezanaca šećerne repe je 20kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Zob Pakovanje merkatilnog zoba za ishranu stoke je 30kg.
Zob Pakovanje merkatilnog zoba za ishranu stoke je 30kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Suncokretova sačma Pakovanje je 30kg.
Suncokretova sačma Pakovanje je 30kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Potpuna krmna smeša za krmače dojilje SK-5
Potpuna krmna smeša za krmače dojilje SK-5 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Potpuna krmna smeša za svinje u tovu od 60-100kg SP-4
Potpuna krmna smeša za svinje u tovu od 60-100kg SP-4 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Super za svinje SS-35
Super za svinje SS-35 Pakovanje je 10kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Potpuna krmna smeša za svinje u tovu od 25-60kg SP-3
Potpuna krmna smeša za svinje u tovu od 25-60kg SP-3 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Krmna smeša za tov svinja S-TS2
Krmna smeša za tov svinja S-TS2 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Potpuna krmna smeša za prasad od 15-25kg SP-2
Potpuna krmna smeša za prasad od 15-25kg SP-2 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Potpuna krmna smeša za prasad od 5-15kg SP-1
Potpuna krmna smeša za prasad od 5-15kg SP-1 Pakovanje je 10kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Proizvodi za svinje
Proizvodnja svinja i svinjskog mesa je vrlo značajna oblast privređivanja, pri čemu je svinjsko meso postalo roba od velikog značaja za ishranu stanovništva, preradu u proizvode višeg stepena obrade ili za izvoz u inostrano tržište. Sastav svinjskog mesa ne zavisi samo od naslednih faktora, već i od intenziteta ishrane i satava obroka. Potpuna krmna smeša za prasad od 5-15kg SP-1 Potpuna krmna smeša za prasad od 15-25kg SP-2 Pakovanje je 25kg.
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
Proizvodnja jednodnevnih pilića
U našem asortimanu imamo i proizvodnju jednodnevnih pilića, u savremenim inkubatorima proizvodimo više hiljada tovnih pilića pogodnih za ishranu. Za kupce iz okoline uz kupovinu pilića dovozimo besplatno piliće i hranu na njihovu adresu. (Ako dozvoljavaju uslovi transporta) Veoma povoljno!
Kontaktirati
23.05.2018
Prodaja
This is just a test string.