U bazi je trenutno 16296 oglasa!
Ponuda zajma novca između pojedinca
Ja sam privatni financijer. Posjedujem zajmove pojedincima osobama u financijskim teškoćama i mogu otplaćivati ​​posuđeni iznos. Moji uvjeti zajma su jednostavni i dobro definirani. Pojedincima odobravam zajam, a rokovi će biti određeni prema vašem mjesečnom proračunu. Ako imate projekte za realizaciju ili ako imate financijskih teškoća, možete me kontaktirati e-poštom što je prije moguće sa visinom trajanja i vašim kreditom znajući da je moja kamatna stopa 3%. kontakt: dinaeugenias@gmail.com Whatsapp: 0051956972009 http://dinakredit.com/
100,00 KM
27.03.2020
This is just a test string.